Vergoeding

85% van de verzekeraars vergoeden het consult gedeeltelijk tot geheel via de aanvullende ziekte- kostenverzekering. Uw eigen risico is NIET van toepassing op de beschreven therapieën

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier een lijst downloaden zo dat u kunt zien wat de vergoedingen zijn die de zorgverzekeraars uitkeren. Een doorverwijzing van uw (huis)arts is NIET nodig om tot vergoeding in aanmerking te komen.

Aanvullende ziektekostenverzekering

Via de aanvullende ziektekostenverzekering (dus NIET via uw basisverzekering) worden de consulten bij meer dan 85% van de verzekeraars gedeeltelijk tot geheel vergoed. Het eigen-risico wordt daarop NIET in mindering gebracht. In principe komen de eventuele voorgeschreven middelen in veruit de meeste gevallen NIET voor vergoeding in aanmerking. Dit alles is steeds afhankelijk de voorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering. Let op. Deze voorwaarden kunnen per 1 januari van het opvolgend jaar worden aangepast (in gunstige of ongunstige zin). Eventueel kunt u in de maand december uw verzekering aanpassen of over stappen naar een andere verzekeraar om voor een (hogere) vergoeding in aanmerking te komen. Indien u alleen een basisverzekering heeft dan is het goed te weten dat sommige verzekeraars bereidt zijn om halverwege het jaar een aanvullende verzekering af te sluiten. En in principe hoeft u uw aanvullende verzekering niet bij uw huidige ziektekostenverzekeraar af te sluiten.

Mocht u toch eerst bij uw verzekeraar willen informeren of u voor voor vergoeding in aanmerking komt dan zijn de volgende gegevens van belang:

Gegevens therapeut:
Naam: F. Smits
AGB-code zorgverlener: 90-033725
AGB-code praktijk: 90(0)12717
Geregistreerd en erkend door: Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG), Lidnummer: TL 443
Registertherapeut RBNG ®, licentienummer: 609014 R
Licentienummer RING ®: 02.1.200.13184