Nadere uitleg Bio-resonantie


Het begrip bioresonantie

Eerst een voorbeeld. Iedereen vindt het normaal dat mensen kunnen praten en dat de stemming van de spreker gehoord kan worden in zijn stem. De stem wordt in de keel gevormd door het in trilling brengen van de stembanden de uitademinglucht draagt deze trilling en in de keelholte (de klankkast) wordt deze trilling omgezet in geluid. Dit is een vorm van bioresonantie.

Ieder lichaam is opgebouwd uit moleculen die weer bestaan uit atomen. Elk atoom heeft zijn eigen electromagnetische veldje. Dit magneetje wordt in stand gehouden door de positief geladen kern waar negatief geladen electronen omheen draaien. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Alle stoffen zoals hormonen, vitaminen, vetten, koolhydraten e.d. maar ook water, zuurstof en stikstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen hun eigen chemische identiteit, maar ook hun specifieke electromagnetische veld (trilling). Dit is bioresonantie, de basis van alle processen in de natuur tot leven en in leven blijven.

Iedereen kent het begrip resoneren dat weerklinken, meeklinken, meetrillen betekent. Meeklinken of meetrillen kan alleen ontstaan als trillingsbeeld van zender en ontvanger overeenstemmen. Denk aan de zanger en de stemvork, de stemvork gaat alleen meetrillen bij de juiste noot (= trilling). In de geneeskunde betekent dit dat een menselijk lichaam alleen mee kan gaan trillen als het gevoelig is voor het signaal, dus als de frequentie lichaamseigen is. Dit wordt bioresonantie genoemd (bio- omdat het om levende organismen gaat).

Een therapeutische impuls kan slechts de beoogde uitwerking hebben als deze kan resoneren met het organisme. Dit is het principe van de bioresonantie. Gaat het menselijk lichaam niet resoneren dan is genezing eerder toeval. Bioresonantie is het centrale principe bij genezingsprocessen.


Hoe werkt het

De bioresonantie-therapie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam als zender en ontvanger op kan treden van electromagnetische trillingen. In de bioresonantie-therapie worden deze afgifte en opname van trillingen gebruikt voor de diagnose van de energetische toestand, het testen van medicamenten etc. en voor de behandeling. Trillingen planten zich voort in de ruimte (denk aan geluid). De trillingen van het menselijk lichaam dus ook. Via electroden worden de trillingen van de patiënt opgenomen en met behulp van kabels in het apparaat geleid. Omgekeerd kan het apparaat trillingen terugzenden naar de patiënt. Het menselijk lichaam zendt verschillende trillingen uit, iedere cel, weefsel, orgaan heeft zijn eigen specifieke trilling, samen vormen zij het individuele trillingsbeeld van de persoon. Een persoon zendt harmonische trillingen uit. Bij zieken wordt het trillingsbeeld verstoord door trillingen van bijv. bacteriën of pesticiden. Deze ziekmakende (pathogene) of ziekelijke (pathologische) trillingen zijn disharmonisch. Het doel van de therapie is deze disharmonische trillingen af te bouwen. Dit kan door ze in spiegelbeeld, oftewel geïnverteerd toe te dienen. Hierdoor worden de disharmonische trillingen verminderd of zelfs gewist. Niet alleen de geinverteerde disharmonische trillingen van de patiënt zelf kunnen op deze manier toegediend worden, maar ook die van lichaamsvreemde stoffen zoals allergenen en pesticiden. Door niet alleen de disharmonische trillingen geïnverteerd toe te dienen, maar ook de harmonische trillingen versterkt toe te dienen, wordt de zelfgenezingskracht versterkt.


Toepassingen van de bioresonantieapparatuur

  • Allergieën
  • Auto-immuunziekten         
  • Haard- en stoorveld behandeling
  • Depressies
  • Verslavingen
  • Toedienen van medicamenten                                              
  • Individualiseren van medicamenten en zalven                          Terug naar Behandelmethode